Manşet Haberler

Güncel Haberler

imam

İlahiler


FREE service provided by www.alnumel.com

12 Ekim 2008 Pazar

Osman nuri topbaş hocaefendi

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi 1942 yılında doğmuştur. Aslen Konya Kadınhan'lıdır. İlkokulu Erenköy'de Zihni Paşa İlköğretim Okulunda 1953 yılında tamamladı. 1953'te İmam-Hatip Okulu'na kaydolduğunda bu okullar kurulalı iki yıl olmuştu. Dolayısıyla Osmanlı zamanından kalmış müderrisler bu okullarda görev yapmaktaydı. Bunlardan bazıları şunlardır: Okul müdürü Celaleddin Ökten Bey, muallimlerden Mahir İz, Bekir Hâkî, Bekir Sadak, Yaman Dede, Nurettin Topçu, Ahmet Davudoğlu... Hocaefendiler... 1960 yılında İmam-Hatip Okulu'nu tamamlamıştır. Daha sonra ticaret hayatıyla meşgul olurken manevî alanda Ramazanoğlu Mahmut Sami (ks) ve Musa Topbaş Efendi (ks)'den feyz almıştır. Halen Altınoluk, Şebnem, Yüzakı ve Söz Ola dergilerinde yazıları devam etmektedir. Bir çok talebe yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Erkam yayınlarında birçok eseri yayınlanmış ve bunlar başta İngilizce, Arnavutça ve İspanyolca olmak üzere çeşitli dillere tercüme edilmiştir. İlk eseri " Mesnevî Bahçesinden Bir Testi Su " adlı çalışmadır. Bu eser, önce Altınoluk dergisinde makaleler halinde yayınlanmaya başlamış, daha sonra kitap haline getirilmiştir. İkinci olarak " Rahmet Esintileri " adlı peygamberimizi ve onun müstesna ahlakını anlatan eser neşredilmiştir. " Kur'ân-ı Kerîm Işığında Nebîler Silsilesi " adıyla dört ciltlik, Hz. Adem'den Hazret-i Peygamberimize kadar uzanan çizgide Peygamberler tarihini kaleme almıştır. Önce " Tarihten Günümüze İbret Işıkları " adıyla İslam Tarihindeki önemli olay ve şahsiyetler incelendiği bir kitap hazırlanmış, daha sonra bu eser genişletilerek Osmanlı'nın 700. Kuruluş yılı adına Osmanlı devlet adamlarını, ilim ve gönül adamlarını ve mühim müesseselerini de içine alacak şekilde " Âbide Şahsiyetleri ve Müesseseleriyle Osmanlı " ismi ile neşredilmiştir. " İslâm-İman-İbadet " adlı eserinde İslâm'ın temel esasları anlatılmıştır. " Gönül Bahçesinden Muhabbetteki Sır ", " Vakıf-İnfâk-Hizmet " ve " Son Nefes " adlı eserlerinde muhtelif tasavvufî makaleler bir araya getirilmiştir. " İmandan İhsana Tasavvuf " kitabında günümüzün ihtiyaçları da göz önüne alınarak tasavvufî konulara farklı bir perspektifle bakılmıştır. Yayınlanmış olan kitapları şunlardır: * ÎMANDAN İHSÂNA TASAVVUF, * İSLÂM-ÎMAN-İBÂDET, * NEBİLER SİLSİLESİ 1-2-3-4, * ÂBİDE ŞAHSİYETLERİ VE MÜESSESELERİYLE OSMANLI, * TARİHTEN GÜNÜMÜZE İBRET IŞIKLARI, * VAKIF-İNFÂK-HİZMET, * MESNEVİ BAHÇESİNDEN BİR TESTİ SU, * RAHMET ESİNTİLERİ, * MUHABBETTEKİ SIR, * SON NEFES. * ÂB-I HAYAT KATRELERİ.

Hiç yorum yok:

Google Arama Motoru

Yeni Sayfa 1